กฎของคีโน (RNG Keno)

1. RNG คีโน [ Max Keno/Max Keno 2/Max Keno 3/Max Keno 4/สปริง/ซัมเมอร์/ออทัมน์/วินเทอร์ ]

1.1. Max Keno/Max Keno 2/Max Keno 3/Max Keno 4/สปริง/ซัมเมอร์/ออทัมน์/วินเทอร์ คือเกมที่จะสุ่มเลือกตัวเลข 20 ตัวที่ไม่ซ้ำกันจากตัวเลข 80 ตัว ซึ่งสุ่มจากระบบสร้างตัวเลขสุ่ม (Random Number Generator - RNG) ผลรวมจากหมายเลข 20 ตัวเหล่านี้จะนำไปหารและแยกออกเป็นหลายรูปแบบ ซึ่งมีการคำนวณการจ่ายเงินและอัตราเฉพาะตัว

1.1.1. ระบบการเล่นเกมประกอบด้วย 4 ช่วงดังนี้

        • “เริ่มเดิมพัน” เพื่อเริ่มยอมรับการเดิมพัน

        • “หยุดการเดิมพัน” เพื่อหยุดการยอมรับการเดิมพัน

        • “รอผล” สำหรับการประมวลผล RNG

        • “เปิดผล” เพื่อเปิดผลของเกม

1.1.2. การนับถอยหลัง “เริ่มเดิมพัน” และ “หยุดการเดิมพัน” จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละเกม

1.1.3. “รอผล” และ “เปิดผล” จะคาบเกี่ยวกับช่วง “เริ่มเดิมพัน” ของเกมถัดไป

1.1.4. ปุ่ม “เกมถัดไป” ใช้เพื่อข้ามช่วง “รอผล” และ “เปิดผล” ไปยังเกมถัดไป

1.2. ประเภทการเดิมพันมีดังนี้

  • (A) ใหญ่/เล็ก
  • (B) คี่/คู่
  • (C) มังกร/DT-เสมอ/เสือ
  • (D) ขึ้น/กลาง/ลง
  • (E) ใหญ่คี่/เล็กคี่/ใหญ่คู่/เล็กคู่
  • (F) ห้า (5) แถว (ทอง/ไม้/น้ำ/ไฟ/โลก)

1.3. Max Keno/Max Keno 2/Max Keno 3/Max Keno 4/สปริง/ซัมเมอร์/ออทัมน์/วินเทอร์จะประกาศในเว็บไซต์ทางการโดยทันที โดยยึดถือผลลัพธ์ที่เผยแพร่ใน เว็บไซต์ทางการ เป็นหลัก

1.4. เงี่อนไขและกติกา

1.4.1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อมีความผิดพลาดทางเทคนิคใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือความผิดปกติของการเชื่อมต่อ

1.4.2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อมีความสงสัยใด ๆ ว่าลูกค้ามีส่วนร่วมในการโกง ทุจริต ฟอกเงิน หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ

1.4.3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด (จากบุคคลหรืออื่น ๆ) หรือเมื่อระบบล้มเหลวซึ่งส่งผลให้มีการใช้อัตราเดิมพันที่ไม่ถูกต้อง

1.4.4. การเดิมพันการสุ่มตัวเลขที่ยอมรับแล้วจะยังคงใช้ได้อยู่ แม้ว่าในเวลาต่อมาสมาชิกจะออกจากระบบหรือขาดการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

1.4.5. ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างเนื้อหา ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

1.5. ใหญ่/เล็ก

1.5.1. บริษัทจะกำหนดการเดิมพันว่าผลรวมของลูกบอลทั้งยี่สิบ (20) ลูกเป็น "ใหญ่" หรือ "เล็ก"

1.5.1.1. ใหญ่ – ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกมากกว่าหรือเท่ากับ 811

1.5.1.2. เล็ก – ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 810

ตัวอย่าง

เมื่อสุ่มได้ลูกบอลหมายเลข 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 และ 72 ซึ่งผลรวมของหมายเลขของลูกบอลเหล่านี้คือ 923 923 นั้นมากกว่าหรือเท่ากับ 811 ดังนั้นการเดิมพัน "ใหญ่" จะชนะ

1.6. คี่/คู่

1.6.1. บริษัทจะกำหนดการเดิมพันว่าผลรวมของลูกบอลทั้งยี่สิบ (20) ลูกเป็น "คี่" หรือ "คู่"

1.6.1.1. คี่ – ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกเป็นจำนวนคี่

1.6.1.2. คู่ – ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกเป็นจำนวนคู่

ตัวอย่าง

เมื่อสุ่มได้ลูกบอลหมายเลข 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 และ 72 ซึ่งผลรวมของหมายเลขของลูกบอลเหล่านี้คือ 923 923 เป็นจำนวนคี่ ดังนั้นการเดิมพัน "คี่" จะชนะ

1.7. มังกร/DT-เสมอ/เสือ

1.7.1. บริษัทจะกำหนดการเดิมพันว่าผลรวมของลูกบอลทั้งยี่สิบ (20) ลูกเป็น "มังกร" "DT-เสมอ" และ "เสือ" จำนวนที่สูงกว่าระหว่างมังกร (หลักสิบ) หรือเสือ (หลักหน่วย) จะเป็นตัวตัดสินผู้ชนะ หากมังกรและเสือมีค่าเท่ากัน "DT-เสมอ" จะชนะ

1.7.1.1. มังกร – ตัวเลขในหลักสิบ (ตัวที่สองนับจากตัวเลขหลักสุดท้าย) ของผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูก

1.7.1.2. เสือ – ตัวเลขในหลักหน่วย (ตัวเลขหลักสุดท้าย) ของผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูก

1.7.1.3. DT-เสมอ – หากมังกรและเสือมีค่าเท่ากัน

1.7.2. หาก "DT-เสมอ" กัน จะได้รับจำนวนเงินเดิมพันของ "มังกร" กับ "เสือ" คืน

1.7.3. การจ่ายเงินสำหรับ "ชนะ" คือ 1.95 และสำหรับผลลัพธ์ "DT-เสมอ" คือ 9 (รวมจำนวนเงินเดิมพัน)

ตัวอย่าง

เมื่อสุ่มได้ลูกบอลหมายเลข 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 และ 72 ซึ่งผลรวมของลูกบอลหมายเลขเหล่านี้คือ 923 ในการตัดสินผู้ชนะ ระหว่างมังกร (หลักสิบ) หรือเสือ (หลักหน่วย) ฝ่ายใดมีตัวเลขมากกว่าจะถือว่าเป็นผู้ชนะ มังกร (หลักสิบ) คือเลข "2" ส่วนเสือ (หลักหน่วย) คือเลข "3" ซึ่ง "3" มากกว่า "2" ดังนั้นการเดิมพัน "เสือ" จะชนะ

1.8. ขึ้น/กลาง/ลง

1.8.1. บริษัทจะกำหนดการเดิมพันว่าจำนวนของลูกบอลทั้งยี่สิบ (20) ลูกเป็น "ขึ้น", "กลาง" และ "ลง"

1.8.1.1. ขึ้น – จากลูกบอล 20 ลูกที่สุ่มออกมา มีลูกบอลมากกว่าสิบลูกที่อยู่ในช่วง 01 - 40

1.8.1.2. กลาง – จากลูกบอล 20 ลูกที่สุ่มออกมา มีลูกบอลสิบลูกอยู่ในช่วง 01 - 40 และมีลูกบอลอีกสิบลูกอยู่ในช่วง 41 - 80

1.8.1.3. ลง – มีลูกบอลมากกว่าสิบลูกจาก 20 ลูกที่สุ่มออกมาเป็นตัวเลขที่อยู่ในช่วง 41 - 80

ตัวอย่าง

เมื่อสุ่มได้ลูกบอลหมายเลข 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 และ 72 มีเลข 8 ตัว (8, 16, 17, 19, 23, 36, 37, 39) ที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 01 - 40 และมีเลข 12 ตัว (41, 42, 45, 51, 61, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 74) ที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 41 - 80 ดังนั้น การเดิมพัน "ลง" จะชนะ

1.9. ใหญ่คี่/เล็กคี่/ใหญ่คู่/เล็กคู่

1.9.1. บริษัทจะกำหนดการเดิมพันว่าผลรวมของลูกบอลทั้งยี่สิบ (20) ลูกเป็น "ใหญ่คี่", "เล็กคี่", "ใหญ่คู่" และ "เล็กคู่"

1.9.1.1. ใหญ่คี่ – ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมา 20 ลูกมากกว่าหรือเท่ากับ 811 และตัวเลขหลักสุดท้ายของจำนวนผลรวมเป็นเลขคี่

1.9.1.2. เล็กคี่ – ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมา 20 ลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 810 และตัวเลขหลักสุดท้ายของจำนวนผลรวมเป็นเลขคี่

1.9.1.3. ใหญ่คู่ – ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมา 20 ลูกมากกว่าหรือเท่ากับ 811 และตัวเลขหลักสุดท้ายของจำนวนผลรวมเป็นเลขคู่

1.9.1.4. เล็กคู่ – ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมา 20 ลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 810 และตัวเลขหลักสุดท้ายของจำนวนผลรวมเป็นเลขคู่

ตัวอย่าง

เมื่อสุ่มได้ลูกบอลหมายเลข 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 และ 72 ซึ่งผลรวมของหมายเลขของลูกบอลเหล่านี้คือ 923 923 มีค่ามากกว่า 811 และเป็นเลขคี่ ดังนั้น การเดิมพัน "ใหญ่คี่" จะชนะ

1.10. ห้า (5) แถว (ทอง/ไม้/น้ำ/ไฟ/โลก)

1.10.1. บริษัทจะกำหนดการเดิมพันว่าผลรวมของลูกบอลทั้งยี่สิบ (20) ลูกเป็น "ทอง" "ไม้" "น้ำ" "ไฟ" และ "โลก"

1.10.1.1. ทอง – ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกอยู่ในช่วง 210-695

1.10.1.2. ไม้ – ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกอยู่ในช่วง 696-763

1.10.1.3. น้ำ – ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกอยู่ในช่วง 764-855

1.10.1.4. ไฟ – ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกอยู่ในช่วง 856-923

1.10.1.5. โลก – ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มออกมายี่สิบ (20) ลูกอยู่ในช่วง 924-1,410

ตัวอย่าง

เมื่อสุ่มได้ลูกบอลหมายเลข 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 และ 72 ซึ่งผลรวมของหมายเลขของลูกบอลเหล่านี้คือ 923 923 อยู่ในช่วง 856-923 ดังนั้นการเดิมพัน "ไฟ" จะชนะ

1.11. เปอร์เซ็นต์เงินรางวัลที่ให้กับผู้เล่น (RTP) จะขึ้นอยู่กับข้อมูลผลสดดังแสดงด้านล่าง

RNG คีโน
เบอร์ ประเภทการเดิมพัน RTP %
ใหญ่/เล็ก
1 ใหญ่ 97.57%
2 เล็ก 98.43%
คี่/คู่
3 คี่ 98.00%
4 คู่ 98.00%
มังกร/ DT-เสมอ/เสือ
5 มังกร 97.75%
6 DT-เสมอ 89.99%
7 เสือ 97.75%
ขึ้น/กลาง/ลง
8 ขึ้น 91.63%
9 กลาง 87.40%
10 ลง 91.63%
ใหญ่คี่/เล็กคี่/ใหญ่คู่/เล็กคู่
11 ใหญ่คี่ 92.50%
12 ใหญ่คู่ 91.68%
13 เล็กคี่ 92.51%
14 เล็กคู่ 93.31%
ห้า (5) แถว (ทอง/ไม้/น้ำ/ไฟ/โลก)
15 ทอง 94.31%
16 ไม้ 92.71%
17 น้ำ 93.12%
18 ไฟ 93.56%
19 โลก 96.17%